Прилуцьке медичне училище
  

Випускаюча комісія спеціаьності "Сестринська справа"

Діяльність циклової комісії (переглянути)

 


Науково–практична проблема  
над якою працює колектив
випускаючої циклової комісії спеціальності «Сестринська справа»

«Інноваційна діяльність викладачів щодо забезпечення якісної підготовки  медичних сестер в умовах реформування  системи охорони здоров’я »

 

Сестринська справа – мистецтво надання допомоги пацієнтам   у досягненні максимального потенціалу здоров’я протягом усього життя
Місія сестринської справи у відношенні до суспільства – допомогти людям, сім’ям , громадянам покращити свій фізичний , психологічний і соціальний потенціал, підтримувати його на сприйнятливому рівні в умовах того середовища , в якому вони  мешкають і працюють
Мета діяльності методичної комісії : формування гармонійно розвинутих фахівців сестринської справи , здатних до самоосвіти, які критично мислять, здійснюють пошук та опрацювання різноманітної інформації , мають активну громадську позицію
Основним завдання циклової комісії є забезпечення якісної підготовки медичних сестер згідно з галузевим стандартом вищої медичної освіти, здатних надавати допомогу всім верствам населення , які її потребують
Реалізація міжпредметної інтеграції   викладачів  в процесі становлення медичної сестри та впровадження  інноваційних технологій у навчально – виховний процес впроваджується  згідно розробленого плану. Це :
1. Запровадження  в освітній процес новітніх технологій між предметної інтеграції
2. Використання активних методів  навчання
3. На засіданнях циклової комісії заслуховування  доповідей з метою розповсюдження передового досвіду 
4. Практичний тренінг на заняттях  з предметів циклу
5. Використання  на заняттях ділової гри , рішення ситуаційних  задач 
6.Використання  тестового тестового комп’ютерного  контролю студентів
7. Робота студентів на заняттях парами
8.Використання нетрадиційних методів навчання на заняттях предметів циклу 
9.Організація позааудиторної і аудиторної самостійної роботи студентів
10.Написання методичних рекомендацій для самостійної поза аудиторної роботи студентів
11. Організація  виставок технічної творчості студентів
12. Організація студентської науково – практичних конференцій по актуальним темам
13.Студентська дослідницька робота по матеріалах  відділень Прилуцької міської і районної лікарень


Викладачі   випускаючої циклової комісії 
спеціальність «Сестринська справа»

Оксаненко Світлана Петрівна 
Викладач вищої категорії, викладач – методист , 
викладач з медсестринства в акушерстві  та гінекології


 

Проблема над якою працює викладач : 
«Міжпредметна інтеграція в процесі  становлення медичної сестри та впровадження інноваційних технологій у навчально – виховному процесі, нетрадиційні методи навчання »

Доповіді :
-    «Активні форми навчання – необхідна умова підготовки фахівця – професіонала»
-    «Впровадження інноваційних технологій навчання у вивченні акушерства»
-    «Дидактичне забезпечення модульної технології  навчання»
Методичні розробки  :
1. Методична розробка практичного заняття з медсестринства в акушерстві   на тему : «Тазові передлежання»
2. Методична розробка практичного заняття з невідкладної допомоги в акушерстві на тему :   «Невідкладна допомога при кровотечах в  ранньому післяпологовому періоді »
3. Методична розробка практичного заняття з невідкладної допомоги в акушерстві на тему :   «Невідкладна допомога  в разі пологових травм»
4. Методична розробка практичного заняття з акушерства на тему :  «Невиношування і переношування вагітності »
5. Методична розробка практичного заняття з акушерства на тему :  
« Гестози вагітних »
Відкриті заняття з акушерства і медсестринства в акушерстві 
1.  Відкрите практичне заняття з медсестринства в акушерстві  на тему : «Гестози вагітних»
2. Відкрите практичне заняття з невідкладної допомоги в акушерстві  на тему : « Невідкладна допомога при кровотечах в ранньому післяпологовому періоді»
3. Відкрите практичне заняття з медсестринства в акушерстві на тему :  «Тазові передлежання»
4. Відкрите практичне заняття з акушерства на тему :  «Не виношування і переношування вагітності
5. Відкрите практичне заняття з  репродуктивного здоров’я на тему :  «Планування сім’ї»
6. Відкрите практичне заняття з   акушерства  відділення «Лікувальна справа» на тему :  «Багатоплідна вагітність »

Позааудиторна діяльність 

1.    З метою виховання професійних якостей майбутнього медичного працівника і прищеплення до майбутньої професії проводиться заняття  акушерського гуртка  , де висвітлюються новини медицини і досягнення медичної науки.
2.    Заслуховуються доповіді на актуальні теми 
3.    Проводяться студентські конференції, конкурси на «Кращий санбюлетень» по актуальній тематиці
4.    Дослідницька робота студентів по матеріалам жіночої консультації , пологового будинку  «Актуальні аспекти  партнерських пологів»
5.    Читаються доповіді : «Актуальні питання  репродуктивної медицини, ультразвукова діагностика в акушерстві , профілактика кровотеч в акушерстві »
6.    Проводиться реферативний огляд журналів 
7.    В кабінеті систематично оновлюється куточок «Новини в медицині »
8.    Доповнюється кабінет клінічними  протоколами  по невідкладній допомозі з акушерства
Участь в обласних заходах:
1.Міждисциплінарна інтеграція - умова комплексного підходу до підготовки фахівця  
2.Проблемність навчання і різноманітність в підходах до активізації навчальної діяльності студентів
 3. Самостійна робота студентів , як важлива складова фахової підготовки 
Круглі столи :
1.    Впровадження інноваційних технологій навчання у вивченні акушерства
2.    Інформаційні технології на рівні сучасних вимог

 

Чернюк Людмила Анатоліївна 
 Викладач вищої категорії , викладач  - методист 
викладач з основ медсестринства 

Проблема над якою працює викладач : 
« Використання ділової гри та застосування інноваційних технологій»

Доповіді : 
- «Реформування мед сестринської освіти у відповідності до Європейських стандартів »
- «Антибактеріальна криза : як зберегти щит від бактерій для наступних поколінь »
Науково -  дослідницька робота :
-    «Негативний вплив хімічних чинників на медичну сестру  в умовах лікувального закладу та заходи щодо їх профілактики
Майстер – клас :
- «Порядок проведення  екстреної пост контактної профілактики у медичних працівників при виконанні професійних обов’язків »
Тренінги :
-    «Медичні відходи : правила поводження  »
-     «Основні помилки у практиці гігієни рук »
-    «Помилки та ускладнення в інсулінотерапії»
Розробка графлогічних структур , таблиць , створення презентацій та пошук відеофільмів по темах предмету
Мобільний стенд  «Сучасна дезінфекція»

 

 

Іванов Георгій Олексійович 
спеціаліст
викладач з медсестринства в хірургії, 
медсестринства в отоларингології

Проблема над якою працює викладач : 
«Використання активних методів навчання. Практичний тренінг»

Доповіді :
-    «Основні форми організації навчально – виховного процесу у ВНЗ , їх класифікація та характеристика»
-    «Етична компетентність сучасного викладача»

 

Онищенко Тетяна Едуардівна 
Викладач І категорії
викладач з медсестринства  в педіатрії

Проблема над якою працює викладач : 
« Використання ділової гри на практичних заняттях з елементами інноваційних технологій »

Методичні розробки:
1.    Практичного заняття з використанням інноваційних технологій і кейс –методу : « Кір, краснуха» 
2.    Тематичної лекції з використанням мультимедіа : «Менінгококова інфекція у дітей»
3.    Практичного заняття з використанням інноваційної технології методу проектів: «Гострі розлади травлення у дітей раннього віку»
4.    Тематичної лекції з використанням мультимедіа: «Геморагічне захворювання у дітей»
5.    Тематичної лекції з використання мультимедіа: «Рахіт у дітей»
6.    Тематичної лекції : «Вірусні гепатити, та ВІЛ-інфекція СНІД у дітей»
7.    Тематичної лекції «Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею»
8.    Практичного заняття з використанням інноваційних технологій і кейс –методу: «Кашлюк, паракашлюк»
9.    Практичного заняття з використанням інноваційних технологій і кейс –методу: «Скарлатина»
Доповіді:

1.    «Актуальні проблеми оволодіння практичними навичками з педіатрії на засадах Болонського процесу»
2.    «Використання сучасних технологій навчання при викладанні педіатрії»
3.    «Історія розвитку педіатрії в Україні»
4.    «Метод проектів – метод цілісного розв’язання студентом життєво значущої клінічної проблеми в педіатрії»
5.    «Формування науково-дослідницької компетентності студентів у сучасному навчальному процесі»
6.    «Перспектива застосування у закладах вищої категорії освіти методів випереджаючого навчання»
7.    «Пологові травми»
8.    «Студентське самоврядування як дієва форма розвитку творчих здібносте студентів»
9.    «Сучасний стан проблеми поліомієліту у дітей в Україні»
10.    «Сучасні проблеми та перспективи розвитку педіатрії в Україні»
11.     «Сучасний погляд на значення лекції в навчальному процесі»
Науково-практична робота зі студентами:

1.    «Гострі розлади травлення у дітей раннього віку»
2.    «Пологова травма»
3.    «ГРВІ у дітей»

 

 

 

Гончарова Валентина Петрівна
Викладач ІІ категорії
викладач  з медсестринства  в неврології , психіатрії

 


Проблема над якою працює викладач : 
« Використання  тестового контролю студентів, робота парами»


    Реалізація міжпредметної інтеграції в процесі становлення медичної сестри та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес викладачам випускаючої циклової комісії.
Технології навчання: 
    Використання тестового контролю студентів
    Робота парами
Методи диференційованого підходу:
    Тестовий контроль (різного рівня складності)
    Вирішення клінічних ситуаційних задач
    Курація хворих – розвивається клінічне мислення
Методичні розробки:
    “ Інфекційні хвороби нервової системи: Менінгіти, арахноїдити ” (2010р.)
    “ Вступ до клініки нервових хвороб. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи “ (2012р.)
    “ Порушення мозкового кровообігу “ (2014р.)
    “ Епілепсія ” 
    “ Тютюнопаління “
    “ Пухлини головного та спинного мозку “
    “ Алкогольні психози “
    “ Хвороби периферичної нервової системи “
    “ Спадкові хвороби нервової системи “
Доповіді:
    “ Активні методи навчання для підвищення розумової діяльності майбутніх спеціалістів “
    “ Активізація студентів – проблема сучасної педагогіки “
    “ Індивідуалізація процесу навчання “
    “ Використання мультимедійних продуктів у освітньому процесі “
    “ Здоровий спосіб життя особистості, визначна запорука формування суб'єкта громадянського суспільства “
Відкриті виховні години:
    “ Наша Вітчизна Україна, ми її громадяни “
    “ Життя прожити, не поле перейти “
    “ У нашого дядька та в його домі святий вечір “

 

Оксаненко Оксана Миколаївна 
Викладач - спеціаліст
викладач медсестринство в гінекології

 Проблема над якою працює викладач : 
«  Інтерактивні методи навчання  »
Реалізація проблеми :
-    Доповідь «Інтерактивні методи навчання »
-    Доповідь «Застосування інформаційних технологій в сучасних умовах»
Методичні розробки  з гінекології  на тему :
-    «Невідкладна допомога в гінекології »  використання інтерактивних методів 
-    «Доброякісні пухлини  жіночих статевих органів » з використанням інноваційних технологій
-    «Методи обстеження в гінекології »  практичний тренінг з використанням інноваційних технологій 
Робота в кабінеті акушерства  з вивченням інноваційних технологій в акушерстві ( партнерські пологи, тепловий ланцюжок, клемування пуповини,  профілактика офтальмії )

 На практичних заняттях :
-    практичний тренінг
-    робота в  парах з використанням інноваційних технологій
-    рішення ситуаційних задач
-    використання елементів ділової гри
 

 

Онищенко Марина Володимирівна 
Викладач – спеціаліст 
викладач  з медсестринства в офтальмології


Проблема над якою працює викладач : 
«Застосування опорних конспектів та клінічних ситуаційних задач »
Доповіді : 
1. Дослідницькі вміння, як чинник забезпечення самостійної роботи студентів
 
Перелік наукових праць у співавторстві викладача
    1. Леонов В. В., Антоненко О.М., Олісеєнко Д.В., Онищенко М.В., Антоненко І.М. «Частота конверсії при лапароскопічній холецистектомії: порівняльний огляд літературних даних». - Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Суми, 23–24 квітня 2015 року): – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 306.
    2. Антоненко О.М., Устименко О.Г., Олісеєнко Д.В., Онищенко М.В., Леонов В.В. «Профілактика тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічній холецистектомії». - Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Суми, 23–24 квітня 2015 року): – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 307.
    3. Антоненко О. М., Онищенко М. В., Антоненко І. М.  «Моменти, котрі змушують до конверсії при лапароскопічній холецистектомії» - «Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрямки наукових досліджень»: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції  (м. Дніпропетровськ, 24 – 25 липня, 2015 р.)  – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2015. - С. 54 – 56.
    4. Антоненко О. М., Онищенко М. В., Антоненко І. М. «Апендикулярний абсцес, ускладнений флегмоною заочеревинного простору з поширенням в праву пахову ділянку» - «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2 - 3 жовтня, 2015 р.). –  Київ: Київський медичний науковий центр, 2015 -  С. 25 – 27.
    5. Антоненко О. М., Устименко О. Г., Дудка Р. О., Онищенко М. В. «Ефективність інфузійно - трансфузійної терапії гострої шлунково - кишкової кровотечі». – Матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу з інфузійної терапії (м. Київ, 6 – 7 жовтня 2016 року). – С. 87.
    6. Онищенко М. В., Устименко О. Г., Антоненко О. М. «Ятрогенна травма жовчних шляхів при лапароскопічній холецистектомії» – «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики»: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23 - 24 грудня, 2016 р.). –  Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2016.