Понеділок, 18.02.2019, 12:59
Вітаю Вас Гість | RSS

     

     


    Прилуцьке медичне училище

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 430
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Випускаюча комісія спеціаьності "Сестринська справа"

Діяльність циклової комісії (переглянути)

 


Науково–практична проблема  
над якою працює колектив
випускаючої циклової комісії спеціальності «Сестринська справа»

«Інноваційна діяльність викладачів щодо забезпечення якісної підготовки  медичних сестер в умовах реформування  системи охорони здоров’я »

 

Сестринська справа – мистецтво надання допомоги пацієнтам   у досягненні максимального потенціалу здоров’я протягом усього життя
Місія сестринської справи у відношенні до суспільства – допомогти людям, сім’ям , громадянам покращити свій фізичний , психологічний і соціальний потенціал, підтримувати його на сприйнятливому рівні в умовах того середовища , в якому вони  мешкають і працюють
Мета діяльності методичної комісії : формування гармонійно розвинутих фахівців сестринської справи , здатних до самоосвіти, які критично мислять, здійснюють пошук та опрацювання різноманітної інформації , мають активну громадську позицію
Основним завдання циклової комісії є забезпечення якісної підготовки медичних сестер згідно з галузевим стандартом вищої медичної освіти, здатних надавати допомогу всім верствам населення , які її потребують
Реалізація міжпредметної інтеграції   викладачів  в процесі становлення медичної сестри та впровадження  інноваційних технологій у навчально – виховний процес впроваджується  згідно розробленого плану. Це :
1. Запровадження  в освітній процес новітніх технологій між предметної інтеграції
2. Використання активних методів  навчання
3. На засіданнях циклової комісії заслуховування  доповідей з метою розповсюдження передового досвіду 
4. Практичний тренінг на заняттях  з предметів циклу
5. Використання  на заняттях ділової гри , рішення ситуаційних  задач 
6.Використання  тестового тестового комп’ютерного  контролю студентів
7. Робота студентів на заняттях парами
8.Використання нетрадиційних методів навчання на заняттях предметів циклу 
9.Організація позааудиторної і аудиторної самостійної роботи студентів
10.Написання методичних рекомендацій для самостійної поза аудиторної роботи студентів
11. Організація  виставок технічної творчості студентів
12. Організація студентської науково – практичних конференцій по актуальним темам
13.Студентська дослідницька робота по матеріалах  відділень Прилуцької міської і районної лікарень


Викладачі   випускаючої циклової комісії 
спеціальність «Сестринська справа»

Оксаненко Світлана Петрівна 
Викладач вищої категорії, викладач – методист , 
викладач з медсестринства в акушерстві  та гінекології


 

Проблема над якою працює викладач : 
«Міжпредметна інтеграція в процесі  становлення медичної сестри та впровадження інноваційних технологій у навчально – виховному процесі, нетрадиційні методи навчання »

Доповіді :
-    «Активні форми навчання – необхідна умова підготовки фахівця – професіонала»
-    «Впровадження інноваційних технологій навчання у вивченні акушерства»
-    «Дидактичне забезпечення модульної технології  навчання»
Методичні розробки  :
1. Методична розробка практичного заняття з медсестринства в акушерстві   на тему : «Тазові передлежання»
2. Методична розробка практичного заняття з невідкладної допомоги в акушерстві на тему :   «Невідкладна допомога при кровотечах в  ранньому післяпологовому періоді »
3. Методична розробка практичного заняття з невідкладної допомоги в акушерстві на тему :   «Невідкладна допомога  в разі пологових травм»
4. Методична розробка практичного заняття з акушерства на тему :  «Невиношування і переношування вагітності »
5. Методична розробка практичного заняття з акушерства на тему :  
« Гестози вагітних »
Відкриті заняття з акушерства і медсестринства в акушерстві 
1.  Відкрите практичне заняття з медсестринства в акушерстві  на тему : «Гестози вагітних»
2. Відкрите практичне заняття з невідкладної допомоги в акушерстві  на тему : « Невідкладна допомога при кровотечах в ранньому післяпологовому періоді»
3. Відкрите практичне заняття з медсестринства в акушерстві на тему :  «Тазові передлежання»
4. Відкрите практичне заняття з акушерства на тему :  «Не виношування і переношування вагітності
5. Відкрите практичне заняття з  репродуктивного здоров’я на тему :  «Планування сім’ї»
6. Відкрите практичне заняття з   акушерства  відділення «Лікувальна справа» на тему :  «Багатоплідна вагітність »

Позааудиторна діяльність 

1.    З метою виховання професійних якостей майбутнього медичного працівника і прищеплення до майбутньої професії проводиться заняття  акушерського гуртка  , де висвітлюються новини медицини і досягнення медичної науки.
2.    Заслуховуються доповіді на актуальні теми 
3.    Проводяться студентські конференції, конкурси на «Кращий санбюлетень» по актуальній тематиці
4.    Дослідницька робота студентів по матеріалам жіночої консультації , пологового будинку  «Актуальні аспекти  партнерських пологів»
5.    Читаються доповіді : «Актуальні питання  репродуктивної медицини, ультразвукова діагностика в акушерстві , профілактика кровотеч в акушерстві »
6.    Проводиться реферативний огляд журналів 
7.    В кабінеті систематично оновлюється куточок «Новини в медицині »
8.    Доповнюється кабінет клінічними  протоколами  по невідкладній допомозі з акушерства
Участь в обласних заходах:
1.Міждисциплінарна інтеграція - умова комплексного підходу до підготовки фахівця  
2.Проблемність навчання і різноманітність в підходах до активізації навчальної діяльності студентів
 3. Самостійна робота студентів , як важлива складова фахової підготовки 
Круглі столи :
1.    Впровадження інноваційних технологій навчання у вивченні акушерства
2.    Інформаційні технології на рівні сучасних вимог

 

Чернюк Людмила Анатоліївна 
 Викладач вищої категорії , викладач  - методист 
викладач з основ медсестринства 

Проблема над якою працює викладач : 
« Використання ділової гри та застосування інноваційних технологій»

Доповіді : 
- «Реформування мед сестринської освіти у відповідності до Європейських стандартів »
- «Антибактеріальна криза : як зберегти щит від бактерій для наступних поколінь »
Науково -  дослідницька робота :
-    «Негативний вплив хімічних чинників на медичну сестру  в умовах лікувального закладу та заходи щодо їх профілактики
Майстер – клас :
- «Порядок проведення  екстреної пост контактної профілактики у медичних працівників при виконанні професійних обов’язків »
Тренінги :
-    «Медичні відходи : правила поводження  »
-     «Основні помилки у практиці гігієни рук »
-    «Помилки та ускладнення в інсулінотерапії»
Розробка графлогічних структур , таблиць , створення презентацій та пошук відеофільмів по темах предмету
Мобільний стенд  «Сучасна дезінфекція»

 

 

Іванов Георгій Олексійович 
спеціаліст
викладач з медсестринства в хірургії, 
медсестринства в отоларингології

Проблема над якою працює викладач : 
«Використання активних методів навчання. Практичний тренінг»

Доповіді :
-    «Основні форми організації навчально – виховного процесу у ВНЗ , їх класифікація та характеристика»
-    «Етична компетентність сучасного викладача»

 

Онищенко Тетяна Едуардівна 
Викладач І категорії
викладач з медсестринства  в педіатрії

Проблема над якою працює викладач : 
« Використання ділової гри на практичних заняттях з елементами інноваційних технологій »

Методичні розробки:
1.    Практичного заняття з використанням інноваційних технологій і кейс –методу : « Кір, краснуха» 
2.    Тематичної лекції з використанням мультимедіа : «Менінгококова інфекція у дітей»
3.    Практичного заняття з використанням інноваційної технології методу проектів: «Гострі розлади травлення у дітей раннього віку»
4.    Тематичної лекції з використанням мультимедіа: «Геморагічне захворювання у дітей»
5.    Тематичної лекції з використання мультимедіа: «Рахіт у дітей»
6.    Тематичної лекції : «Вірусні гепатити, та ВІЛ-інфекція СНІД у дітей»
7.    Тематичної лекції «Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини та догляд за нею»
8.    Практичного заняття з використанням інноваційних технологій і кейс –методу: «Кашлюк, паракашлюк»
9.    Практичного заняття з використанням інноваційних технологій і кейс –методу: «Скарлатина»
Доповіді:

1.    «Актуальні проблеми оволодіння практичними навичками з педіатрії на засадах Болонського процесу»
2.    «Використання сучасних технологій навчання при викладанні педіатрії»
3.    «Історія розвитку педіатрії в Україні»
4.    «Метод проектів – метод цілісного розв’язання студентом життєво значущої клінічної проблеми в педіатрії»
5.    «Формування науково-дослідницької компетентності студентів у сучасному навчальному процесі»
6.    «Перспектива застосування у закладах вищої категорії освіти методів випереджаючого навчання»
7.    «Пологові травми»
8.    «Студентське самоврядування як дієва форма розвитку творчих здібносте студентів»
9.    «Сучасний стан проблеми поліомієліту у дітей в Україні»
10.    «Сучасні проблеми та перспективи розвитку педіатрії в Україні»
11.     «Сучасний погляд на значення лекції в навчальному процесі»
Науково-практична робота зі студентами:

1.    «Гострі розлади травлення у дітей раннього віку»
2.    «Пологова травма»
3.    «ГРВІ у дітей»

 

 

 

Гончарова Валентина Петрівна
Викладач ІІ категорії
викладач  з медсестринства  в неврології , психіатрії

 


Проблема над якою працює викладач : 
« Використання  тестового контролю студентів, робота парами»


    Реалізація міжпредметної інтеграції в процесі становлення медичної сестри та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес викладачам випускаючої циклової комісії.
Технології навчання: 
    Використання тестового контролю студентів
    Робота парами
Методи диференційованого підходу:
    Тестовий контроль (різного рівня складності)
    Вирішення клінічних ситуаційних задач
    Курація хворих – розвивається клінічне мислення
Методичні розробки:
    “ Інфекційні хвороби нервової системи: Менінгіти, арахноїдити ” (2010р.)
    “ Вступ до клініки нервових хвороб. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи “ (2012р.)
    “ Порушення мозкового кровообігу “ (2014р.)
    “ Епілепсія ” 
    “ Тютюнопаління “
    “ Пухлини головного та спинного мозку “
    “ Алкогольні психози “
    “ Хвороби периферичної нервової системи “
    “ Спадкові хвороби нервової системи “
Доповіді:
    “ Активні методи навчання для підвищення розумової діяльності майбутніх спеціалістів “
    “ Активізація студентів – проблема сучасної педагогіки “
    “ Індивідуалізація процесу навчання “
    “ Використання мультимедійних продуктів у освітньому процесі “
    “ Здоровий спосіб життя особистості, визначна запорука формування суб'єкта громадянського суспільства “
Відкриті виховні години:
    “ Наша Вітчизна Україна, ми її громадяни “
    “ Життя прожити, не поле перейти “
    “ У нашого дядька та в його домі святий вечір “

 

Оксаненко Оксана Миколаївна 
Викладач - спеціаліст
викладач медсестринство в гінекології

 Проблема над якою працює викладач : 
«  Інтерактивні методи навчання  »
Реалізація проблеми :
-    Доповідь «Інтерактивні методи навчання »
-    Доповідь «Застосування інформаційних технологій в сучасних умовах»
Методичні розробки  з гінекології  на тему :
-    «Невідкладна допомога в гінекології »  використання інтерактивних методів 
-    «Доброякісні пухлини  жіночих статевих органів » з використанням інноваційних технологій
-    «Методи обстеження в гінекології »  практичний тренінг з використанням інноваційних технологій 
Робота в кабінеті акушерства  з вивченням інноваційних технологій в акушерстві ( партнерські пологи, тепловий ланцюжок, клемування пуповини,  профілактика офтальмії )

 На практичних заняттях :
-    практичний тренінг
-    робота в  парах з використанням інноваційних технологій
-    рішення ситуаційних задач
-    використання елементів ділової гри
 

 

Онищенко Марина Володимирівна 
Викладач – спеціаліст 
викладач  з медсестринства в офтальмології


Проблема над якою працює викладач : 
«Застосування опорних конспектів та клінічних ситуаційних задач »
Доповіді : 
1. Дослідницькі вміння, як чинник забезпечення самостійної роботи студентів
 
Перелік наукових праць у співавторстві викладача
    1. Леонов В. В., Антоненко О.М., Олісеєнко Д.В., Онищенко М.В., Антоненко І.М. «Частота конверсії при лапароскопічній холецистектомії: порівняльний огляд літературних даних». - Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Суми, 23–24 квітня 2015 року): – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 306.
    2. Антоненко О.М., Устименко О.Г., Олісеєнко Д.В., Онищенко М.В., Леонов В.В. «Профілактика тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічній холецистектомії». - Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Суми, 23–24 квітня 2015 року): – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 307.
    3. Антоненко О. М., Онищенко М. В., Антоненко І. М.  «Моменти, котрі змушують до конверсії при лапароскопічній холецистектомії» - «Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрямки наукових досліджень»: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції  (м. Дніпропетровськ, 24 – 25 липня, 2015 р.)  – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2015. - С. 54 – 56.
    4. Антоненко О. М., Онищенко М. В., Антоненко І. М. «Апендикулярний абсцес, ускладнений флегмоною заочеревинного простору з поширенням в праву пахову ділянку» - «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2 - 3 жовтня, 2015 р.). –  Київ: Київський медичний науковий центр, 2015 -  С. 25 – 27.
    5. Антоненко О. М., Устименко О. Г., Дудка Р. О., Онищенко М. В. «Ефективність інфузійно - трансфузійної терапії гострої шлунково - кишкової кровотечі». – Матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу з інфузійної терапії (м. Київ, 6 – 7 жовтня 2016 року). – С. 87.
    6. Онищенко М. В., Устименко О. Г., Антоненко О. М. «Ятрогенна травма жовчних шляхів при лапароскопічній холецистектомії» – «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики»: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23 - 24 грудня, 2016 р.). –  Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2016.

 


 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Архів записів