Прилуцьке медичне училище

Випускаюча комісія спеціальності "Лікувальна справа"

Діяльність циклової комісії (переглянути)

 

Випускаюча циклова комісія спеціальності    «Лікувальна  справа »

Випускаюча циклова комісія спеціальності    «Лікувальна  справа » це структурний методичний підрозділ Прилуцького медичного училища  що проводить навчально – методичну, освітню, організаційну та виховну роботу 

Випускаюча циклова комісія спеціальності    «Лікувальна  справа » працює над проблемою : «Вдосконалення освітнього процесу через посилення практичного навчання з метою підготовки компетентного спеціаліста з стійкою мотивацією до професії »


Основні завдання випускаючої циклової комісії :

-    максимальна орієнтація кожного викладача на впровадження методів і прийомів сучасних педагогічних технологій, які сприяють удосконаленню традиційних форм і методів навчання ;
-    підвищення професійної компетентності, поглиблення професійних знань, навичок та вмінь
-    запровадження уведення  в практику комісії інноваційних підходів до проблеми оцінювання рівня знань студентів, заснованих на розробці та використанні комплексу комп’ютерних методик тестування, контролю та оцінювання  рівня засвоєння знань ;
-    особистістно орієнтована взаємодія викладача з студентами ( розвиток творчих здібностей, урахування індивідуальних особливостей , робота із здібними студентами );
-    узагальнення й поширення кращого педагогічного досвіду творчих викладачів

Основна мета випускаючої циклової комісії :

-    підвищення якості знань студентів за допомогою використання в навчально – виховному процесі сучасних педагогічних технологій ;
-    професійна підготовка  фельдшерів для сфери медицини

 

 

Викладачі випускаючої циклової комісії спеціальність «Лікувальна справа »

Живова Людмила Василівна
Голова циклової комісії, викладач внутрішньої медицини , невідкладних станів у  внутрішній медицині , догляду за хворими

Проблема над якою працює викладач :

« Методика використання інноваційних технологій в формуванні компетентісного  спеціаліста »

Освіта : Вища 
Педагогічний стаж  - 29 років
Закінчила навчальний заклад : Ужгородський державний університет, спеціальність «Лікувальна справа »
Працюю в Прилуцькому медичному училищі з 1988 року
Категорія , педагогічне звання : спеціаліст вищої категорії, викладач – методист 
Курси підвищення кваліфікації : Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця , факультет підвищення кваліфікації викладачів  «Сучасні психолого – педагогічні та організаційні аспекти діяльності керівного складу ВМНЗ І-ІІ рівня акредитації  »


Доповіді :

1.    « Організація контролю знань матеріалу навчальних програм, винесеного на самостійну поза аудиторну роботу»
2.    «Міжпредметна інтеграція на заняттях з внутрішньої медицини »
3.    «Методичний супровід впровадження компетентісного підходу в  освітній процес»
4.    «Ефективність  взаємодії  викладача зі студентами під час практичних занять»
5.    «Спрямованість особистості майбутнього молодшого медичного спеціаліста в системі професійно значущих особистісних якостей»
6.    «Використання методу проектів для розвитку творчих здібностей студентів »
7.    «Інформаційно - комунікаційні технології – як сучасний засіб навчання в освіті »
8.    «Науково – дослідна робота – основа професійної підготовки висококваліфікованих спеціалістів»
9.    «Використання матеріальної бази кабінетів для підвищення ефективності занять»
10.    «Практична підготовка студентів , як невід’ємна складова   підвищення якості підготовки  студентів»

Методичні розробки відкритих практичних занять :

1.    «Анемії»
2.    «Захворювання щитоподібної залози »
3.    «Гломерулонефрит»
4.    «Виписування , зберігання та застосування  лікарських препаратів »
5.    «Спостереження та догляд при захворювання ШКТ»
6.    «Невідкладні стани при захворюваннях органів дихання »

Науково – дослідницька робота 

     Тема : «Туберкульоз – глобальна небезпека  людства »

Методичні рекомендації

1.    Матеріали контролю знань студентів з внутрішньої медицини  спеціальності «Лікувальна справа » по темі : «Захворювання крові »
2.    Матеріали контролю знань студентів з догляду за хворими та медична маніпуляцій на техніка  по темі : «Спостереження та догляд за пацієнтами »

 


Чернюк Анатолій Павлович
Завідувач відділенням «Лікувальна справа », викладач внутрішньої медицини , невідкладних станів у внутрішній медицині 


Проблема над якою працює викладач :

« Застосування інтерактивних технологій – як один із засобів оптимізації занять з внутрішньої медицини»


Освіта : Вища 
Педагогічний стаж  - 28 років
Закінчив навчальний заклад : Київський  медичний інститут ім..О.О.Богомольця , спеціальність «Лікувальна справа »
Працює в Прилуцькому медичному училищі з 1989 року
Категорія , педагогічне звання : спеціаліст вищої категорії, викладач – методист 
Курси підвищення кваліфікації : Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця , факультет підвищення кваліфікації викладачів  «Сучасні психолого – педагогічні та організаційні аспекти діяльності керівного складу ВМНЗ І-ІІ рівня акредитації  » 2010 рік ;
Курси з внутрішньої медицини та невідкладних станів з внутрішньої медицини 2013 рік 


Методичні розробки відкритих занять:


1.    Ожиріння.
2.    Бронхіальна астма.
3.    Захворювання сполучної тканини.
4.    Гострі алергози.
5.    Гломерулонефрити.
6. Нирковокам`яна хвороба.

Доповіді: 


1.    Застосування інтерактивних технологій - один із засобів  оптимізації занять з внутрішньої медицини.
2.    Організаційно-педагогічні умови адаптації студентів медичних училищ до професійної діяльності у процесі фахової підготовки.
3.    Сучасні методи обстеження функції нирок.

Методичні рекомендації:


1.    Клінічне оцінювання загальноклінічних лабораторних показників.
2.    Клінічні ситуаційні задачі з внутрішньої медицини.

Проведення училищних конференцій:
1.    Здати кров-врятувати життя.

Має сертифікати учасника республіканських конференцій та форумів з міжнародною участю:


1.    Сучасні методи і клінічні рекомендації в проведенні інфузійної терапії.
2.    Антигомотоксична терапія хронічних запальних захворювань.
3.    Можливості мікробіологічної терапії у загально медичній практиці.
4.    Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров`я України.

Студентська навчально-дослідницька робота:
1.    Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф в Чернігівській області.

 


Зінець Олександр Сергійович
Викладач хірургії та невідкладних станів в хірургії

                Проблема над якою працює викладач :

« Індивідуальна оцінка знань  та формування творчих здібностей студентів »


Освіта : Вища 
Педагогічний стаж  - 50 років
Закінчив навчальний заклад : Вінницький медичний інститут, спеціальність «Лікувальна справа »
Працює в Прилуцькому медичному училищі з 1967 року
Категорія , педагогічне звання : спеціаліст,  відмінник охорони здоров’я , ветеран праці 
Курси підвищення кваліфікації : Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця , факультет підвищення кваліфікації викладачів  2011 рік


Методичні розробки відкритих занять:


1.    Травми
2.    Рани
3.    Інфузії
4.    Знеболювання 


Доповіді:


       1.«Тренінгові форма навчання, як методи активізації розумової діяльності студентів»
       2.«Активізація студентів - проблема сучасної педагогіки»
       3.«Якщо відмовило серце »
       4.«Культурно – освітнє середовище  становлення професійної компетентності »
       5.«Роль  кабінету хірургії в організації навчального процесу з хірургії»


Студентська навчально-дослідницька робота:
1. Аналіз травматизму по місту Прилуки за 3 роки 

 


Правдивець Лідія Василівна 
Викладач  інфектології

                                                                                                                                                                                                                                 
Проблема над якою працює викладач :

« Використання Кейс – методу для активного засвоєння знань та навичок »


Освіта : Вища 
Педагогічний стаж  - 29 років
Закінчила навчальний заклад : Вінницький медичний інститут , спеціальність «Лікувальна справа »
Працює в Прилуцькому медичному училищі з 1987 року
Категорія , педагогічне звання : спеціаліст  
Курси підвищення кваліфікації : Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця , факультет підвищення кваліфікації викладачів  2011 рік 


Методичні розробки відкритих занять:


1.    Сказ
2.    Менінгококова інфекція
3.    Дифтерія


Доповіді: 


       1.«Особливості використання Кейс – методу в професійній діяльності педагога  » 
       2.«Спрямованість особистості майбутнього медичного спеціаліста в системі професійно значущих особистісних»
       3.«Організація науково – дослідницької роботи студентів , як одна з форм роботи з обдарованою молоддю»
       4.«Ознаки стилю педагогічного мислення»
       5.«Здійснення диференційованого підходу  в процесі навчання »
       6.«Сучасні види контролю знань та ефективність їх використання »


Методичні рекомендації:
1. Позааудиторна самостійна робота  з інфектології

 

 

 

Дробот Надія Валентинівна

викладач педіатрії з курсом дитячих інфекцій та основами імунопрофілактики

             Проблема над якою працює викладач: 

«Застосування методу проектів для самореалізації особистості фельдшера»

 

Освіта: вища.
Педагогічний стаж: 33
Закінчила навчальний заклад: Кримський медичний інститут, педіатричний факультет
Категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Курси підвищення кваліфікації: - в Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця на ФПК викладачів вищих медичних навчальних закладів, інститут післядипломної освіти 2012р. 

Доповіді:


1.    «Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі».
2.    «Позааудиторна самостійна робота студентів: вимоги, рекомендації, перспективи».
3.    «Роль проблемного навчання в підвищенні якості підготовки фахівців».
4.    «Використання презентації навчального матеріалу, як метод випереджуючого навчання».
5.    «Використання ділових ігор при викладанні педіатрії».
6.    «Використання художньої літератури під час вивчення педіатрії».
7.    «Використання інтерактивних методів навчання при проведенні лекційних занять      з педіатрії». 
8.    «Досвід застосування сучасних методик профілактики наркоманії та ВІЛ-інфекції серед студентської молоді».
9.    «Формування життєвої компетентності в процесі виховання професійно важливих якостей майбутніх медичних працівників».
10.     «Особливості застосування інтерактивних технологій навчання при викладанні педіатрії».

Методичні розробки відкритих практичних занять:


1. Методична розробка практичного заняття з  предмету «Педіатрія з курсом дитячих інфекцій та основами імунопрофілактики» Хронічні розлади травлення дітей раннього віку”.
2. Методична розробка практичного заняття з  предмету «Педіатрія з курсом дитячих інфекцій та основами імунопрофілактики».  «Епідемічний паротит. Коклюш. Паракоклюш». 
3. Методична розробка практичного заняття. Невідкладні стани в педіатрії тема: «Синдром циклічного ацетонемічного блювання у дитини з нервово-артритичною аномалією конституції» . Форма проведення - ділова клінічна гра.
4. Методична розробка Міждисциплінарна конференція з елементами проблемного навчання та ігрового моделювання з теми: «Туберкульоз у дітей, підлітків та вагітних».   
5. Методична розробка практичного заняття з предмету «Педіатрія з курсом дитячих інфекцій та основами імунопрофілактики» на тему: “Вірусні гепатити. СНІД”.                                 

 

 

 

Макаренко-Смілик  Вікторія  Миколаївна

Викладач  - спеціаліст

Викладач з онкології , анестезіології та реаніматології .

Проблема над якою працює викладач:

Застосування інноваційних технологій як засіб вдосконалення знань з онкології, анестезіології та реаніматології.

Освіта: Вища.

Закінчила навчальний заклад: Сумський державний університет, факультет «Медичний інститут», спеціальність «Лікувальна справа».

Працює в Прилуцькому медичному училищі: з 2017 року.

Перелік наукових робіт:

  1. Ефективність догестаційної профілактики виникнення прееклампсії.
  2. Порівняльна ефективність рослинних препаратів при лікуванні хронічного пієлонефриту.
  3. Опублікувала  статтю: «Як народити здорову дитину?».