Прилуцьке медичне училище
  

Випускаюча комісія спеціальності "Лікувальна справа"

Діяльність циклової комісії (переглянути)

 

Випускаюча циклова комісія спеціальності    «Лікувальна  справа »

Випускаюча циклова комісія спеціальності    «Лікувальна  справа » це структурний методичний підрозділ Прилуцького медичного училища  що проводить навчально – методичну, освітню, організаційну та виховну роботу 

Випускаюча циклова комісія спеціальності    «Лікувальна  справа » працює над проблемою : «Вдосконалення освітнього процесу через посилення практичного навчання з метою підготовки компетентного спеціаліста з стійкою мотивацією до професії »


Основні завдання випускаючої циклової комісії :

-    максимальна орієнтація кожного викладача на впровадження методів і прийомів сучасних педагогічних технологій, які сприяють удосконаленню традиційних форм і методів навчання ;
-    підвищення професійної компетентності, поглиблення професійних знань, навичок та вмінь
-    запровадження уведення  в практику комісії інноваційних підходів до проблеми оцінювання рівня знань студентів, заснованих на розробці та використанні комплексу комп’ютерних методик тестування, контролю та оцінювання  рівня засвоєння знань ;
-    особистістно орієнтована взаємодія викладача з студентами ( розвиток творчих здібностей, урахування індивідуальних особливостей , робота із здібними студентами );
-    узагальнення й поширення кращого педагогічного досвіду творчих викладачів

Основна мета випускаючої циклової комісії :

-    підвищення якості знань студентів за допомогою використання в навчально – виховному процесі сучасних педагогічних технологій ;
-    професійна підготовка  фельдшерів для сфери медицини

 

 

Викладачі випускаючої циклової комісії спеціальність «Лікувальна справа »

Живова Людмила Василівна
Голова циклової комісії, викладач внутрішньої медицини , невідкладних станів у  внутрішній медицині , догляду за хворими

Проблема над якою працює викладач :

« Методика використання інноваційних технологій в формуванні компетентісного  спеціаліста »

Освіта : Вища 
Педагогічний стаж  - 29 років
Закінчила навчальний заклад : Ужгородський державний університет, спеціальність «Лікувальна справа »
Працюю в Прилуцькому медичному училищі з 1988 року
Категорія , педагогічне звання : спеціаліст вищої категорії, викладач – методист 
Курси підвищення кваліфікації : Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця , факультет підвищення кваліфікації викладачів  «Сучасні психолого – педагогічні та організаційні аспекти діяльності керівного складу ВМНЗ І-ІІ рівня акредитації  »

 


Чернюк Анатолій Павлович
Завідувач відділенням «Лікувальна справа », викладач внутрішньої медицини , невідкладних станів у внутрішній медицині 


Проблема над якою працює викладач :

« Застосування інтерактивних технологій – як один із засобів оптимізації занять з внутрішньої медицини»


Освіта : Вища 
Педагогічний стаж  - 28 років
Закінчив навчальний заклад : Київський  медичний інститут ім..О.О.Богомольця , спеціальність «Лікувальна справа »
Працює в Прилуцькому медичному училищі з 1989 року
Категорія , педагогічне звання : спеціаліст вищої категорії, викладач – методист 
Курси підвищення кваліфікації : Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця , факультет підвищення кваліфікації викладачів  «Сучасні психолого – педагогічні та організаційні аспекти діяльності керівного складу ВМНЗ І-ІІ рівня акредитації  » 2010 рік ;
Курси з внутрішньої медицини та невідкладних станів з внутрішньої медицини 2013 рік Зінець Олександр Сергійович
Викладач хірургії та невідкладних станів в хірургії

                Проблема над якою працює викладач :

« Індивідуальна оцінка знань  та формування творчих здібностей студентів »


Освіта : Вища 
Педагогічний стаж  - 50 років
Закінчив навчальний заклад : Вінницький медичний інститут, спеціальність «Лікувальна справа »
Працює в Прилуцькому медичному училищі з 1967 року
Категорія , педагогічне звання : спеціаліст,  відмінник охорони здоров’я , ветеран праці 
Курси підвищення кваліфікації : Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця , факультет підвищення кваліфікації викладачів  2011 рік

 


Правдивець Лідія Василівна 
Викладач  інфектології

                                                                                                                                                                                                                                 
Проблема над якою працює викладач :

« Використання Кейс – методу для активного засвоєння знань та навичок »


Освіта : Вища 
Педагогічний стаж  - 29 років
Закінчила навчальний заклад : Вінницький медичний інститут , спеціальність «Лікувальна справа »
Працює в Прилуцькому медичному училищі з 1987 року
Категорія , педагогічне звання : спеціаліст  
Курси підвищення кваліфікації : Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця , факультет підвищення кваліфікації викладачів  2011 рік 


 

Дробот Надія Валентинівна

викладач педіатрії з курсом дитячих інфекцій та основами імунопрофілактики

             Проблема над якою працює викладач: 

«Застосування методу проектів для самореалізації особистості фельдшера»

 

Освіта: вища.
Педагогічний стаж: 33
Закінчила навчальний заклад: Кримський медичний інститут, педіатричний факультет
Категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Курси підвищення кваліфікації: - в Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця на ФПК викладачів вищих медичних навчальних закладів, інститут післядипломної освіти 2012р. 

 

 

 

Макаренко-Смілик  Вікторія  Миколаївна

Викладач  - спеціаліст

Викладач з онкології , анестезіології та реаніматології .

Проблема над якою працює викладач:

Застосування інноваційних технологій як засіб вдосконалення знань з онкології, анестезіології та реаніматології.

Освіта: Вища.

Закінчила навчальний заклад: Сумський державний університет, факультет «Медичний інститут», спеціальність «Лікувальна справа».

Працює в Прилуцькому медичному училищі: з 2017 року.