Середа, 26.01.2022, 17:05
Вітаю Вас Гість | RSS

     

     


  Прилуцький фаховий медичний коледж

Меню
УОЗ ЧОДА
МОЗ
МОН
Block title
Block title
Block title
Меню сайту

Практичне навчання

              Одним із актуальних завдань сучасної медичної освіти є підготовка висококваліфікованих медичних працівників середньої ланки, які відпові-дають потребам суспільства, вимогам мінливих умов сучасного життя та здатних ефективно розв’язувати професійні завдання.

 

         Практичне навчання   є обов'язковим компонентом медичної професійної освіти  для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня і набуття студентом-медиком професійних навичок та вмінь.

 

          У нашому  коледжі робота з практичної підготовки студентів спрямована на удосконалення існуючої системи підготовки медичних працівників на рівні світових стандартів. впровадження сучасної методології освіти, що сприяє виробленню професійних знань і умінь і дає можливість нашим випускникам бути конкурентоспроможними на національному ринку праці  і за межами нашої держави.

       Практична підготовка  включає навчальну (практичні заняття з теоретичним курсом), виробничу та переддипломну практику. 

 

          Завданнями навчальної практики є закріплення студентами теоретичних знань з предметів відповідно до навчального плану та набуття ними практичних навичок і умінь із спеціальностей згідно з кваліфікаційною характеристикою  спеціальності.

      В нашому коледжі практичні заняття  з природничо – наукових та професійно – орієнтовних дисциплін проводяться в 20,  обладнаних  відповідно до кваліфікаційних вимог та норм,  аудиторіях,  кабінетах, лабораторіях та на клінічних базах

     Кабінети доклінічної підготовки з  загального догляду за хворими, терапії, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології  забезпечені необхідним набором інструментів, фантомами, муляжами, предметами  догляду за хворими та іншим оснащенням, які застосовуються  для відпрацювання  практичних навичок та  вмінь, моделювання виробничих ситуацій.  Велика увага приділяється ефективному застосуванню інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, тренінгу практичних навичок.

Парктичне заняття з маніпуляційної техніки

Практичне заняття з педіатрії

Практичне заняття з акушерства.

Практичне заняття з хірургії.

 

Практичні заняття проводять досвідчені викладачі, які поєднують заняття в кабінетах доклінічної практики з практикою на клінічних базах.

      Базами для проходження виробничої та переддипломної практики для  студентів нашого училища є: Прилуцька ЦМЛ,  Прилуцька ЦРЛ, Прилуцька дитяча лікарня, Срібнянська ЦРЛ, Талалаївська ЦРЛ, Варвинська ЦРЛ, Ічнянська ЦРЛ та  інш.

Прилуцька центральна міська лікарня

Прилуцька центральна районна лікарня

Метою виробничої практики є поглиблення і систематизація отриманих теоретичних знань, відпрацювання та вдосконалення практичних навичок і техніки виконання медичних маніпуляцій. розвиток професійного мислення, прищеплення умінь організаторської діяльності в умовах медичного закладу.

 Практика у відділеннях лікувальних закладів, безпосередньо біля ліжка хворого  сприяє успішній адаптації майбутніх медиків до самостійної професійної діяльності.

Виробнича практика. Студенти 3 курсу, «Лікувальна справа»

Завданням переддипломної практики є узагальнення та поглиблення знань, удосконалення професійних навичок та вмінь зі спеціальності, перевірка можливостей самостійної роботи майбутнього спеціаліста згідно з кваліфікаційною характеристикою

Все це в сукупності і створює умови для всебічної і повної практичної підготовки висококваліфікованих медичних працівників середньої ланки.

Виробнича практика

Переддипломна практика

Наскрізна навчальна програма практики

Угода

Угода про співпрацю