Середа, 26.01.2022, 17:57
Вітаю Вас Гість | RSS

     

     


  Прилуцький фаховий медичний коледж

Меню
УОЗ ЧОДА
МОЗ
МОН
Block title
Block title
Block title
Меню сайту

Навчальна робота

МЕТОДИЧНА РОБОТА

            У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система науково-методичної роботи. Вона ґрунтується на системних нововведеннях мети, змісту освіти, технологій, організації освітнього процесу.

          Методична робота в коледжі – це показник сучасності  закладу освіти. Вона є складовою частиною освітньо-виховного процесу.

          Основною метою організації методичної роботи є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

У своїй діяльності керуємося такими принципами:

− відповідність системи роботи коледжу соціальному замовленню суспільства і держави в умовах національних перетворень;

− науковість методичної роботи;

− системність методичної роботи;

− комплексний характер методичної роботи (єдність і взаємозв’язок всіх сторін і напрямів діяльності щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з питань методики, дидактики, теорії виховання, педагогічної етики та розвитку загальної культури тощо);

− системність, послідовність, наступність, безперервність, всебічне охоплення педагогів різними формами методичної роботи протягом навчального року, утвердження методичної роботи як частини системи безперервної освіти;

− творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів.

          У 2020/2021 н.р. Прилуцький фаховий медичний коледж  працює над методичною проблемою: “Використання інноваційних технологій навчання та виховання як умови модернізації освіти та особистісного розвитку учасників освітнього процесу ”.     

          Організовують методичну роботу у коледжі заступник директора з навчально-методичної  роботи Нестеренко А.В.та методист  Сердюкова Ю.А.

 

 

 

Структура методичної роботи в Прилуцькому фаховому  медичному  коледжі 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2019/04/metod.jpg

 

 

 

 

 

          Освітній процес у Прилуцькому фаховому медичному коледжі  забезпечує 24 штатні викладачі, з них:, «викладачів-методистів» – 10; спеціалістів «вищої категорії» – 11; спеціалістів І категорії – 8; спеціалістів ІІ категорії – 2, спеціалістів – 3.

 

            Педагогічний колектив коледжу працює над наповненням та оновленням методичного забезпечення занять, доповнює та створює матеріали поточного й підсумкового контролю знань та вмінь у формі проблемних питань, ситуаційних задач, завдань тестового різнорівневого контролю тощо.

          У Прилуцькому   фаховому  медичному коледжі налагоджено та підключено до локальної та глобальної мереж навчальний сервер дистанційного навчання, у якому викладачі створили та розмістили електронні навчально-методичні матеріали й засоби контролю в різних форматах: презентації, відеофільми, навчальні посібники, тестові завдання до підготовки ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М».