Середа, 15.07.2020, 13:56
Вітаю Вас Гість | RSS

     

     


  Прилуцький фаховий медичний коледж

Меню
УОЗ ЧОДА
МОЗ
МОН
Block title
Block title
Block title
Меню сайту

Методична робота

Методична робота училища

Одним із  основних напрямів діяльності педагогічного колективу, який покликаний забезпечити високий рівень якості освіти, є методична робота головними завданнями та пріоритетними напрямками якої є забезпечення якісної повної загальної та професійної освіти, впровадження в навчальний процес ефективних педагогічних технологій, підвищення професійної компетентності викладачів.   Педагогічний колектив училища працює  над науково-методичною проблемою: «Поєднання  професійного становлення студентів з формуванням соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації»; для реалізації проблеми викладачами згідно з індивідуальними планами роботи вироблені основні напрямки роботи, сформовані методичні проблеми які узгоджені з методичною проблемою року, опрацьовані Закони України, документи урядового призначення та постанови про освіту, що характеризують риси сучасного етапу розвитку педагогічної науки, оновлення системи виховання.

 З метою організації і забезпечення діяльності, координації структурних підрозділів, вивчення системи методичної роботи в училищі, використання на практиці сучасних досягнень психолого – педагогічної науки, розвитку ініціативи і творчості, новаторських пошуків викладачів, протягом навчального року проводяться заходи у рамках місячників дисциплін.

В Прилуцькому медичному училищі ведеться  робота по вдосконаленню матеріальної бази, технічних засобів навчання, комп’ютерних та мультимедійних технологій,  оформляються стенди; методичний кабінет поповнюється  методичною літературою,  проводиться пропаганда новинок науково-педагогічної літератури, випускаються  інформаційно-методичні вісники з кращого досвіду роботи викладачів, проводяться виставки кращих методичних матеріалів; вивчається, узагальнюється та впроваджується кращий передовий педагогічний досвід викладачів по  цикловим комісіям (узагальнення методичних матеріалів, творчі портрети, виступи на семінарах, педраді, методраді, засіданнях ЦК, відкриті заняття); з метою підвищення наукового,  педагогічного рівня викладачів, зростання педагогічного професіоналізму, поглиблення знань з теорії, педагогіки та психології, методики навчання та виховання в училищі проводяться засідання Школи педагогічної досвіду та наставництва - це такі форми роботи як: семінар – практикум, методичний фестиваль, майстер-класи, круглий стіл, науково-практична конференція, творчий портрет викладача - що створює сприятливі умови для ефективної реалізації методичного, професійного, творчого потенціалу викладачів; проводяться  науково-практичні  студентські  конференції.

 Систематично ведеться робота з молодими викладачами через організацію Школи викладача - початківця та наставництва, де вивчається рівень підготовки молодих педагогів,  надається допомога в оформлені документації, також вивчаються кращі надбання педагогічної науки.       

В методичному кабінеті постійно поповнюється методичними матеріалами куточки: «Удосконалення педагогічної майстерності викладачів», «Методична робота», «Атестаційний куточок», «Методичний куточок», «На допомогу  викладачу», «Передовий педагогічний досвід», «Урядові накази, постанови»,  поповнюється «Електронна бібліотека». Протягом навчального року студенти медучилища залучаються  у роботу гуртків, секцій, клубів, загальноучилищні та міські заходи які сприяють розвитку потенціалу особистості студентів, сприяють підготовці висококваліфікованих фахівців. В навчально-виховний процес включаються ефективні масові, колективні та індивідуальні форми роботи з педагогічними кадрами з використанням сучасних інноваційних технологій, що забезпечує належні умови для безперервного професійного вдосконалення і росту майстерності педагогічних працівників, створюються умови для  проходження атестації та підвищення кваліфікації. Адміністрацією училища проводиться робота по поповненню фонду навчального закладу новітньою комп’ютерною технікою, іншими засобами навчання, підручниками, навчальними посібниками для забезпечення ефективної діяльності навчального закладу.