Прилуцьке медичне училище
  

Циклова комісія природничо-наукової підготовки

Діяльність циклової комісії (переглянути)

 

Методична циклова комісія

природничо-наукової підготовки

Прилуцького медичного училища

 

Науково-методична проблема, над якою працює колектив циклової комісії: «Професійна спрямованість дисциплін  природничо-наукової підготовки».

До складу циклової комісії входять чотири викладачі:

 • Карпєєва С.Г., викладач анатомії (фізіології), голова комісії;
 • Карпенко Г.І., викладач мікробіології та основ профілактичної медицини, член комісії;
 • Білодід Н.В., завідуюча практик, викладач фармакології, член комісії;
 • Ленець О.Є., викладач медичної інформатики, член комісії.

 

Дисципліни, які вивчаються на циклі природничо-наукової підготовки, є базовими при вивченні медицини. Тому, завдання викладачів є створення міцного фундаменту для вивчення  клінічних дисциплін.

 

Навчальна мета у предметній школі повинна формуватися на рівні професійних вмінь, тобто, вмінні використовувати теоретичні знання для вирішення професійних задач. Для вирішення цих задач викладачі впроваджують у навчальний процес інноваційні технології. Кожний викладач працює над своєю проблемою, виходячи з проблеми циклової комсії:

Карпєєва С.Г. працює над підвищенням пізнавальної  активності студентів шляхом стимулювання навичок самоконтролю.

Карпенко Г.І. розвиває творчі і дослідницькі здібності студентів на місцевому матеріалі.

Білодід Н.В. працює над створенням проблемної ситуації на занятті.

Ленець О.Є. використовує різні форми  контролю на занятті.

 

Мета діяльності методичної комісії:

Формування гармонійно розвинутих спеціалістів медичної справи, здатних до самоосвіти, які вміють логічно мислити, мають активну громадську позицію, вміють знайти та опрацювати різноманітну інформацію, вміють засосовувати отримані знання на практиці.

 

Реалізація міждисциплінарної інтеграції викладачів в процесі становлення фельдшера та медичної сестри, впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес здійснюється згідно розробленого плану:

 1. Запровадження в навчальний процес новітніх технологій міждисциплінарної інтеграції.
 2. Використання активних методів навчання.
 3. Вивчення та впровадження членами  циклової комісії передового педагогічного досвіду викладача мікробіології та основ екології Карпенко Г.І.
 4. Використання нетрадиційних методів навчання на заняттях дисциплін циклу.
 5. Організація аудиторної і позааудиторної  самостійної роботи студентів.
 6. Написання методичних рекомендацій для самостійної  позааудиторної роботи студентів.
 7. Організація технічної творчості студентів.
 8. Організація студентських науково-практичних конференцій на актуальні теми.

 

 

 

Карпєєва С.Г. - голова циклової комісії, викладач анатомії  та фізіології.

Освіта вища, педагогічний стаж 35 роки.  Вища кваліфікаційна категорія «Старший викладач».

Карпєєва С.Г. працює над підвищенням пізнавальної  активності студентів шляхом стимулювання навичок самоконтролю.

Методична робота:

 1. Кластери тестових завдань з анатомії людини.
 2. Тестові завдання з анатомії людини для студентів медичних коледжів та медичних училищ.
 3. Методичні рекомендації для позааудиторної роботи з фізіології людини.

Методичні розробки

 1. «Скелет лицевого черепа» з анатомії, 2014р.
 2. «Вища нервова діяльність. Дослідження типів ВНД», з фізіології, 2015р.
 3. «Гуморальна регуляція вісцеральних функцій організму» з фізіології, 2016р.

 

Методичні доповіді:

 1. «Міждисциплінарна інтеграція на заняттях циклу природничо-наукової підготовки», обласна методична рада, 2014р.
 2. «Інтерактивні технології на заняттях анатомії і фізіології», педагогічна рада, 2015р.
 3. Науково-практична конференція членів анатомічного гуртка: «Хвороби, пов’язані з недоліками харчування», 2016р.

 

Курси підвищення кваліфікації в Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця на ФПК викладачів вищих медичних навчальних закладів.

Інститут післядипломної освіти з 24.03.2014 по 04.04.2014

по циклу «Фізіологія».

Інститут післядипломної освіти з 17.03.2014 по 04.04.2014

по циклу «Інтерактивні технології у вищій медичній освіті «Анатомія людини».

 

 

 

Карпенко Г.І. - викладача основ екології, профілактичної медицини та епідеміології.

Закінчила Харківський медичний інститут в 1970 році.

Педагогічний стаж – 38 років.

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Карпенко Г.І. розвиває творчі і дослідницькі здібності студентів на місцевому матеріалі.

Педагогічне кредо:

«Навчаючи інших – навчаєшся сам».

Вивчення викладачами циклу природничо-наукових дисциплін передового досвіду:

- Професійна спрямованість при викладанні предметів  основ екології та профілактичної медицини та епідеміології.

 

Відкриті уроки:

 1. «Гігієна води та водопостачання населених місць»
 2. «Гігієна ґрунту»
 3. «Гігієна житла»

Відкрите практичне заняття для викладачів епідеміології області на тему «Гельмінтози»

Доповідь на обласному семінарі на тему «Використання знань та умінь з дисциплін соціально-гуманітарного циклу при вивченні клінічних дисциплін».

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ГУРТКА:

 1. «Водопостачання м. Прилуки, зв’язок підвищення вмісту фтору у воді з захворюваннями зубів».
 2. «Стан природного освітлення в кабінетах училища по розрахунку світового коефіцієнту»

МЕТОДИЧНА РОБОТА.

 

Комплекси методичного забезпечення занять по всім темам

Складені :

«Збірник тестів по курсу «Основи екології та профілактичної медицини»

Збірка методичних рекомендацій організації самостійної поза аудиторної роботи студентів з предмету «Основи екології та профілактичної медицини»

Широко використовує інноваційні технології та інтерактивні методи навчання : «Мікрофон», «Кейс-метод», «Мозковий штурм», «робота з малими групами.

 

Курси підвищення кваліфікації в Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця на ФПК викладачів вищих медичних навчальних закладів.

Інститут післядипломної освіти з 13.06.2016 по 30.06.2016

по циклу «Сучасна методика навчання у вищій медичній освіті».

ПІДСУМКИ:

Педагогічна діяльність є особливим видом соціальної діяльності, яка спрямована на передавання новим поколінням накопичених людством досвіду і культури, створення умов для їх особистісного розвитку. Завдання вчителя — якнайглибше зрозуміти учня, задовольнити його запити, допомогти у становленні особистості.

Участь у місячниках циклу

 1. Конференція на тему «ГМО – експеримент продовжується»
 2. Усний журнал на екологічну тематику «Коштовніше за все в житті – жива вода».

 

 

 

Білодід Н.В. – завідуюча практик, викладач фармакології з медичної рецептури, догляду.

 

Білодід Н.В. працює над створенням проблемної ситуації на занятті.

Освіта вища, педагогічний стаж   5 років.   Друга кваліфікаційна категорія

Підготувала методичні  розробки занять з предмету «Догляд за хворими та маніпуляцій на техніка»  на теми:       

 • «Спостереження та догляд за пацієнтами із захворюваннями ШКТ. Клізми» (2015р.)
 • «Догляд за тяжкохворими. Пролежні» (2015р.)

Підготувала  методичні  доповіді  на тему:                          

       -  «Медичні аспекти СНІДу в Україні» (2016 р.)

 • «Використання активних форм і методів навчання при проведенні занять з основ медсестринства та догляду за хворими» (2015 р.)
 • «Розвиток творчої пізнавальної активності студентів на практичних заняттях с основ медсестринства» (2014р.)
 •  «Індивідуальний та диференційований підхід до студентів при вивчення основ медсестринства» (2013 р.)

Проводила відкриті виховні години на теми:

 • «Український Червоний Хрест-епопея милосердя продовжується» (2016 р.)
 • «Присвячено матері…» (2014 р.)
 • «Кроки до успіху» (2013 р.)
 • «Харчування і здоров’я»

Провела відкриті заняття:

 • «Спостереження та догляд за пацієнтами із захворюваннями ШКТ. Клізми» (2015р.)
 • «Догляд за тяжкохворими. Пролежні» (2015р.)

У 2015 році пройшла підвищення кваліфікації на ФПК при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця по спеціальності: «Сучасні інноваційні технології вищої медичної освіти. Догляд за хворими та медична маніпуляцій на техніка» та стажування з Військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій.

 

 

Ленець О.Є. – викладач медичної інформатики, інформатики, охорони праці.

Освіта вища, педагогічний стаж 15 років.  Перша кваліфікаційна категорія

Ленець О.Є. використовує різні форми  контролю на занятті.

Педагогічне кредо:

"Педагогу повинні бути притаманні якості близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою душу в учнів, студентів, допомагає в їх професійному становленні.                                                                             У цьому внутрішній зміст професії"

Теоретичні заняття з основ медичної інформатики на тему:

 1. Медичні комп’ютерні  комунікації
 2. Медична інформатика як наука, її завдання. Медична  інформація та методи її обробки.

Практичні заняття з основ медичної інформатики на тему:

 1. Медичні приладо-комп’ютерні системи візуалізації
 2. Створення медичної документації за допомогою текстового процесора з інформатики:  Розробка слайдової презентації. Анімація в слайдових презентаціях.

Підготовлені доповіді на тему:

 1. Визначення найбільш раціональних  видів діяльності студентів на заняттях з інформатики.
 2. Підвищення якості викладання інформатики шляхом удосконалення професійної культури та педагогічної майстерності викладача.
 3. Форми і методи розвивального навчання.
 4. Інноваційні технології у викладанні інформатики.
 5. Неперервна самоосвіта викладача  як складова системи самоосвіти у вищому навчальному заклад.
 6. Тестовий контроль знань з предметів природничо-математичного циклу.
 7.  Роль співробітників училища в організації навчально-виховного процесу.
 8.  Виховний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій.
 9. Розвиток професійної компетентності куратора групи як основа забезпечення якості знань.
 10. Використання проектної технології як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях інформатики та  медичної інформатики