Прилуцьке медичне училище
  

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Діяльність циклової-комісії (переглянути)

 

 

«Ми маємо справу з найскладнішим, найдорожчим, що є в житті – з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті»

(В. Сухомлинський)

Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної  підготовки – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчально-методичну, освітню, організаційну та виховну роботу. Діяльність циклової комісії направлена на формування духовного світогляду студентської молоді, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, прилучення до культурних  надбань  українського народу і людства в цілому.

Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки  працює над науково-методичною проблемою «Поєднання професійної спрямованості і виховання на національних традиціях суспільно-свідомого фахівця та громадянина».

Основні завдання циклової комісії:

·         розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;

·         розробка методик застосування комп'ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі при вивченні дисциплін гуманітарного циклу;

·         підготовка, розгляд й обговорення матеріалів для проведення вступних, семестрових екзаменів, заліків і державної атестації студентів, іншої документації для контролю знань студентів;

·         організація та проведення тижня циклової комісії, семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо;

·         представлення результатів наукових досліджень, творчої діяльності студентів у фахових виданнях, предметних конференціях;

·         підготовка студентів для участі в предметних олімпіадах, конкурсах;

·         участь викладачів у професійних конкурсах;

·         участь у виховній роботі студентів.

 

Циклова комісія забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

« Англійська  мова»

«Англійська  мова» (за професійним спрямуванням)

-  «Українська мова» 

«Українська мова» (за професійним спрямуванням) 

 - «Українська література» 

 - «Зарубіжна  література» 

«Історія України» 

«Всесвітня історія» 

«Людина і світ» 

«Основи філософських знань» 

- «Соціологія» 

«Культурологія»

 - «Основи  права та законодавства в охороні здоров»я» 

 - «Основи економічної теорії» 

 До складу циклової комісії входять однодумці-професіонали, багаті на творчі шукання і здобутки. Тут поєднався авторитет і  багаторічний досвід викладачів-наставників з  креативністю і молодим запалом тих,  хто тільки починає  свій  шлях на педагогічній ниві. Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методики проведення навчальних  занять  та  позааудиторних  заходів,  підвищенням професійної майстерності, вивчають і впроваджують новітні педагогічні технології.

 

До складу циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін входять як досвідчені педагоги, так і молоді спеціалісти:

-         Кашуба Л.В. – голова циклової комісії, викладач англійської мови;

-         Нестеренко А.В – заступник директора з навчальної роботи, викладач української мови та літератури;

-         Сердюкова Ю.А.  – методист училища, викладач англійської мови;

-         Щисловський Г.Р. викладач історії, права, філософії;

-         Шуліка О.І. – викладач світової літератури, української мови та літератури.

 

Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність , відстоювати та захищати свої ідеали і переконання.

 

У цикловій комісії працюють  талановиті  та ініціативні  викладачі, які  постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня, беруть участь у конференціях , обласних методичних об»єднаннях, професійних конкурсах тощо.

 

 

Кашуба Людмила Володимирівна,

голова комісії, викладач англійської мови 

Освіта : вища

Педагогічний стаж : 47 років

Який навчальний заклад закінчила:  Ніжинський державний  педагогічний інститут

З якого року працює в училищі : 1970 р.

Категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Проблема , над якою працює: « Використання випереджаючого навчання  як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях англійської мови»

 

Основні педагогічні принципи викладачів:

—-  вимагайте від студентів тільки те, що знаєте і робите самі;

—-  пам’ятайте, що не помиляються тільки ті, хто нічого не робить;

—-  стимулюйте студентів до творчої діяльності;

—-  не забувайте, що студенти мають право на власну думку;

—-  будьте об’єктивними завжди;

—-  постійно вдосконалюйтесь;

— - любіть і поважайте людей.

У рамках роботи комісії кожного місяця обговорюються питання, які торкаються оптимізації навчально-виховного процесу, вдосконалення матеріально-технічної бази, інноваційних технологій у системі освіти. Викладачами комісії проводяться масові навчально-виховні заходи: ділові ігри, брейн-ринги, вікторини, бінарні заняття, конкурси, навчально-практичні конференції та запровадження у навчальний процес інформаційних технологій. 

 

Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність , відстоювати та захищати свої ідеали і переконання.

 

 

Нестеренко Алла Володимирівна,

викладач української мови та літератури

Освіта : вища

Педагогічний стаж : 15 років

Який навчальний заклад закінчила: Ніжинський державний педагогічний університет ім.Миколи Гоголя

З якого року працює в училищі: 2003 р.

Категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої  категорії, педагогічне звання «старший викладач»

Проблема , над якою працює: «Використання сучасних технологій та різних форм роботи для активізації пізнавальної, творчої діяльності студентів»

 

Сердюкова Юлія Анатоліївна,

викладач англійської мови

Освіта : вища

Педагогічний стаж : 13 років

Який навчальний заклад закінчила: Чернігівський державний педагогічний інститут ім.Тараса Шевченка

З якого року працює в училищі: 2004 р.

Категорія, педагогічне звання: викладач І категорії

Проблема , над якою працює: « Використання методу проектів та впровадження інноваційних технологій на заняттях англійської мови»

 

Шуліка Ольга Іванівна,

викладач зарубіжної літератури, української мови та літератури

Освіта : вища

Педагогічний стаж : 11  років

Який навчальний заклад закінчила:  Ніжинський державний педагогічний університет ім.Миколи Гоголя

З якого року працює в училищі: 2006 р.

Категорія, педагогічне звання: викладач ІІ категорії

Проблема , над якою працює:  «Формування світогляду студентів на основі духовних цінностей у процесі вивчення зарубіжної літератури та культурології»

 

Щисловський Геннадій Романович,

викладач історії, філософії та правознавства

Освіта : вища

Педагогічний стаж : 31  років

Який навчальний заклад закінчив:  Кіровоградський педагогічний інститут ім.О.С.Пушкіна

З якого року працює в училищі: 1990 р.

Категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Проблема , над якою працює: « Використання краєзнавчого матеріалу на заняттях історії з метою формування національної свідомості студентів»