Прилуцьке медичне училище
  

Бібліотека

Положення про бібліотеку

Портфоліо провідного бібліотекаря Шаповалової Ніни Володимирівни

Бібліотека училища отримала підручники для загальноосвітніх навчальних закладів , в кількості 450 прим., а також нову літературу по медицині:

Ілько А.А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія : навч. посіб./ - 2-ге вид., переробл. і допов. --К.: ВСВ «Медицина», 2018. - 256с.

Ковальчук Л.М. Медсестринство в онкології: підручн. – 2-ге вид. виправл. – К.:  ВСВ  «Медицина», 2013. – 512с.

Жабоєдов Г.Д.  Офтальмологія : підручн.- К.: ВСВ «Медицина»,  2018. – 296с.

Самойленко В.Б. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї : підручн. - К.: ВСВ «Медицина» , 2018. – 216с.

Електронний підручник Захист Вітчизни 1

Електронний підручник Захист Вітчизни 2

Електронний підручник Захист Вітчизни 3

Самостійна робота по психіатрії СС

Інформаційний матеріал з анатомії людини

Тест з біології

Тест з біології програма

Охорона праці ЛС

Охорона праці СС

Самостійна робота з неврології

Самостійна робота з неврології (1)

Самостійна робота на психіатрію

самостійні роботи по Медсестринству в педіатрії Онищенко

Основи медінформатики !сс Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студ - копия

Основи медінформатики ! лс Методичні рекомендації до самостійної роботи студ

Інформатика ЛС самостійні

Інформатика СС самостійні

Інформаційний матеріал по підготовці самостійної роботи

Електронна література ЛОР (скачати)

Електронна література МС в хірургії - Кіт (скачати)

Електронна література акушерство і гінекологія 1 том (скачати)

Електронна література акушерство і гінекологія 2 том (скачати)

Електронна література біологічна хімія (скачати)

Електронна література внутрішня медицина (скачати)

Електронна література гістологія та ембріологія (скачати)

Електронна література дитячі хвороби (скачати)

Електронна література диференційна діагностика внутрішніх хвороб (скачати)

Електронна література загальна хірургія (скачати)

Електронна література загальний догляд за хворими (скачати)

Електронна література клінічне обстеження плода і дитини (скачати)

Електронна література лабораторний практикум з біофізики (скачати)

Електронна література лікувальна фізкультура (скачати)

Електронна література медицина екстремальних ситуацій (скачати)

Електронна література нервові хвороби (скачати)

Електронна література нормальна фізіологія (скачати)

Електронна література основи гемотрансфузії (скачати)

Електронна література патологічна анатомія (скачати)

Електронна література практикум з ОМС (скачати)

Електронна література протоколи медичної сестри з ОМС (скачати)

Електронна література рентгенодіагностика (скачати)

Електронна література урологія (скачати)

Електронна література факультетська хірургія (скачати)

Електронна література фармакологія на долонях (скачати)

Електронна література хірургічні хвороби (скачати)

Електронна література шпитальна хірургія (скачати)

Електронна література історія медицини та фармації України (скачати)

Електронна літератураоснови медичної генетики (скачати)

Крок М - Лікувальна справа 2015 (скачати)

Крок М -Сестринська справа 2015 р. (скачати)

Крок М Лікувальна справа 2016 р. (скачати)

Крок М Лікувальна справа Буклети 2011-2015 р. з відповідями (скачати)

Крок М Лікувальна справа. Буклети 2012, 2013 р. Правильна відповідь літера А (скачати)

Крок М Сестринська справа 2016 р. (скачати)

Крок М Сестринська справа Буклети 2011-2015 р. з відповідями (скачати)

медична біологія Р.О. Сабадишин 2009р  (скачати)